BASE D'ENDOLL
\"\"/"; ?>

FEDE proporciona les últimes innovacions tècniques mitjançant moderns mecanismes elèctrics per a les nostres tradicionals plaques de llautó. Bases d'endoll pràctiques.
N'hi ha prou amb connectar i estrènyer. Els tres cables entren a través de la presa de corrent. Els tres es cargolen en un sol costat de la mateixa.