REGULADOR DE LLUM
\"\"/"; ?>

El nou interruptor i regulador d'il·luminació (*DIMMER) de FEDE és el mecanisme perfecte que substitueix fàcilment a un interruptor existent, regulant la il·luminació per a l'estalvi energètic.
Aquesta unitat també incorpora una protecció de descàrrega electrostàtica i supresor per minimitzar les interferències de Radi/TV, aconseguint la màxima eficàcia.